Voor de harddenkende Rotterdammer

De gehele maatschappij zou profiteren van de kracht van de vrije markt: decennialang geloofde men in het Westen in dat economische sprookje. Inmiddels blijkt niets minder waar. De ongelijkheid en armoede nemen almaar toe.

Angus Deaton deed jarenlang diepgravend onderzoek naar de relatie tussen consumptie, armoede en welvaart, waar hij de Nobelprijs voor de Economie voor kreeg. In zijn Nexus-lezing zal Deaton vertellen welke problemen het kapitalisme kent en hoe we die verhelpen.