Ga naar de inhoud

Nomad Century: How Climate Migration Will Reshape Our World

with Gaia Vince

On Thursday February 22, Rotterdam based ‘platform for metropolitan issues’ De Dépendance welcomes award winning journalist Gaia Vince to discuss her bold and widely acclaimed book ‘Nomad Century: How Climate Migration Will Reshape Our World’.

Meer informatie over dit evenement

Datum

22 februari 2024 van 20:00 – 22:00

Locatie

keilepand
Keilestraat 9F
Rotterdam

Date: Thursday 22 February 2024
Time: 20:00 (drinks from 19:30)
Location: Keilepand, Keilestraat 9F, Rotterdam
Admission: €10,- (regular), €6,- (reduced)
Language: English

EN:

On Thursday February 22, Rotterdam based ‘platform for metropolitan issues’ De Dépendance welcomes award winning journalist Gaia Vince to discuss her bold and widely acclaimed book ‘Nomad Century: How Climate Migration Will Reshape Our World’.

Coastlines diminishing year on year. Wildfires and hurricanes leaving widening swaths of destruction. Droughts displacing entire regions. Humanity is starting to feel the consequences of climate change. But while consensus has emerged on the cause of this global disaster, the ultimate consequence – a total reshaping of earth’s human geography – is only starting to dawn on us.

In her widely acclaimed book Nomad Century, Gaia Vince outlines the scope of this global emergency. With every degree of temperature rise, a billion people will be displaced from the zone in which humans have lived for thousands of years. While we must do everything we can to mitigate the impact of climate change, the brutal truth is that huge swathes of the world are becoming uninhabitable.

How can we manage this unavoidable climate migration?

“A rousing call to arms” – Financial Times

“This book should be read not just by every politician, but by every person on the planet” – The Guardian

NL: 

Op donderdag 22 februari verwelkomt Rotterdams platform voor stadscultuur De Dépendance de bekroonde journaliste Gaia Vince om haar gedurfde en alom geprezen boek ‘Nomad Century: How Climate Migration Will Reshape Our World’ te bespreken.

De zeespiegel stijgt. Bosbranden en orkanen laten steeds grotere verwoestingen achter. Droogte verdringt hele regio’s. De mensheid begint de gevolgen van de klimaatverandering te voelen. Maar terwijl er consensus is ontstaan over de oorzaak van deze mondiale ramp, begint het uiteindelijke gevolg – een totale hervorming van de menselijke geografie van de aarde – nu pas tot ons door te dringen. 

In haar veelgeprezen boek ‘Nomad Century’ schetst Gaia Vince de omvang van deze mondiale noodsituatie. Met elke graad temperatuurstijging zullen een miljard mensen verdreven worden uit de zone waarin mensen al duizenden jaren leven. Hoewel we er alles aan moeten doen om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten, is de brutale waarheid dat grote delen van de wereld onbewoonbaar worden. 

Hoe kunnen we deze onvermijdelijke klimaatmigratie beheersen?

“A rousing call to arms” – Financial Times
“This book should be read not just by every politician, but by every person on the planet” – The Guardian

De Dependance

Gerelateerde inhoud

Meer evenementen

 • Op woensdagavond 3 april komen de scherpe geesten achter het bekroonde onderzoek naar het Rotterdamse bijstandsalgoritme bijeen in het Journalistiek Café in de Carnisser Keuken! Dit dynamische team- Celeste Boddaert, Eeva Liukku, Romy van Dijk en Saskia Klaassen – deelt graag hun inzichten, ervaringen en het belang van datajournalistiek. Ontdek hoe ze te werk zijn gegaan en het proces achter hun bekroonde onderzoek hebben doorlopen. 🎙️📰

  Venue: De Carnisser Keuken
  Datum:
 • Tijdens de eerste edtie Extra Space op 14 maart luister je vanaf 19:00 naar de…

  Venue: Leeszaal Rotterdam West
  Datum:
 • De Rotterdamse woningmarkt is krap en de prijzen zijn hoog. De nieuwe Woonvisie, die op 14 maart 2024 wordt vastgesteld, belooft verandering. Maar hoe wordt écht betaalbaar wonen in Rotterdam gerealiseerd? Op 7 maart organiseren AIR, Platform Woonopgave, Recht op de Stad en KeileCollectief het stadsgesprek ‘Betaalbaar wonen: hoe dan?!’Onderwerp van gesprek zijn de nieuwe Woonvisie, de knelpunten in de praktijk en mogelijke oplossingen. De avond wordt afgesloten met het aanbieden van kant-en-klare moties aan Rotterdamse gemeenteraadsleden, die ze op 14 maart kunnen indienen.

  Venue: Keilepand M4H
  Datum:
 • Bekijk de agenda