Voor de harddenkende Rotterdammer

Hoogleraar Familiesociologie Renske Keizer vertelt over de invloed die familie heeft op de ontwikkelingsuitkomsten van kinderen, waarbij zij inzoomt op vaders en moeders. Daarnaast legt ze uit welke rol familie kan spelen in het in stand houden, vergroten, of verkleinen van sociale ongelijkheid. Hierbij bespreekt Renske het belang van nationale context en laat ze zien hoe beleid en interventies de ongelijkheid in de ontwikkelingsuitkomsten van kinderen kunnen verkleinen.

Programma

19.00 uur Inloop Arminius DebatpodiumOpent extern
19.30 uur Opening door host
19.35 uur In gesprek met rector Annelien Bredenoord 
19.50 uur Lezing Renske Keizer: Van je familie moet je het hebben!
20.50 uur Vragen & antwoorden
21.15 uur Borrel
22.00 uur Afsluiting
De voertaal van de Rotterdamlezing is Nederlands.

Over de Rotterdamlezing

De Rotterdamlezing is sinds 2003 een cadeau van de Erasmus Universiteit aan de stad. De universiteit zoekt actief verbinding met de stad Rotterdam, met wat er onder haar bewoners leeft en zij draagt bij aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan. De lezingen hebben altijd een scherp oog voor de meest actuele vragen voor Rotterdam. Het Erasmus Trustfonds is medeorganisator van deze avond.

Aanmelden kan via de website van de EUR

Meer info & aanmelden