Ga naar de inhoud

Stadsgesprek zeggenschap: Bewoners hebben wat te zeggen

Op 25 september organiseert Recht op de Stad samen met AIR en Richard de Brabander (lector Inholland) een stadsgesprek over zeggenschap voor bewoners. Alle Rotterdammers zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen

Rotterdam staat de komende jaren voor enorme opgaven voor de verbetering van wijken. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen voor huishoudens met een laag- en middeninkomen. De vernieuwing van de woningen en de openbare ruimte zal een bijdrage moeten leveren aan het tegengaan van energiearmoede en de (effecten van) klimaatverandering. De groeiende sociale diversiteit in de wijken vraagt om meer aandacht voor ontmoetings- en ondersteuningsplekken. Deze verbetering en vernieuwing kan alleen maar lukken met hulp van de collectieve kracht van burgers. Bewoners vragen zeggenschap, omdat het om hun leefomgeving gaat. Maar ook omdat ze iets te bieden hebben: lokale kennis, ideeën, ervaring en deskundigheid.

Op basis van gesprekken met bewoners stelde Recht op de stad een visie op over ‘stadsvernieuwing 2.0’, een pleidooi voor volwaardige zeggenschap. Tijdens het stadsgesprek gaan we hierover met gastsprekers en publiek verder in gesprek.

Meer informatie en aanmelden: https://rechtopdestad.nl/25-september-stadsgesprek-zeggenschap/

Meer informatie over dit evenement

Datum

25 september 2023 van 19:00 – 22:00

Locatie

Verzamelgebouw ’t Klooster
Afrikaanderplein 7
Rotterdam

Gerelateerde inhoud