Voor de harddenkende Rotterdammer

Waar kan ik stemmen?
Voor de gemeenteraad kan er bij elk stembureau gestemd worden. Voor de wijkraad kan je echter uitsluitend bij stembureaus in eigen wijk je stem uitbrengen.

Op wie kan ik stemmen?

Stemgerechtigde Rotterdammers hebben thuis een overzicht met kandidaten ontvangen. Ook via websites van de gemeente zijn alle kandidaten nog een keer terug te vinden.

Hoe moet ik mijn stem bepalen?

Vers Beton heeft voor het gemak de verkiezingsprogramma’s per thema even samengevat. Lees hier gratis wat de Rotterdamse partijen over de verschillende verkiezingsonderwerpen te zeggen hebben.