Ga naar de inhoud

Hoe pitch je een artikel?

Vers Beton maakt met zijn redactie veel eigen werk, maar staat ook altijd open voor gastbijdragen. Lees hier hoe je een gastbijdrage kunt insturen en waar je rekening mee moet houden.

Heb je een prikkelende, goed onderbouwde opinie over Rotterdam? Werk je aan een verdiepend achtergrondverhaal waar je nog een publicatieplek voor zoekt? Of heb je een heel ander idee?

Mail een beknopt voorstel naar [email protected]. Vermeld hierin:

 • Waarom is dit een urgent onderwerp voor Rotterdam / Rotterdammers? Kortom: waarom past het bij Vers Beton?
 • Welke vorm kies je voor het artikel: is het een opinie, interview, achtergrondverhaal, onderzoek, essay?
 • Wat is je invalshoek?
 • Plan van aanpak – welke bronnen wil je gebruiken?

Let op: wij zijn niet op zoek naar: recensies of verslagen van culturele evenementen.

Wij beoordelen je voorstel, en als we geïnteresseerd zijn nemen we contact op. Een ervaren eindredacteur begeleidt je om tot een afgerond verhaal te komen. Onze beeldredactie verzorgt daarnaast passend beeld, zodat jouw bijdrage op Vers Beton gepubliceerd kan worden.

Heb je al een concreet idee voor een artikel? Lees hieronder meer over voorwaarden voor het aanleveren en tips bij het schrijven van het artikel.

Stuur mee

 • een beknopte bio van jezelf (hooguit 3 korte zinnen). Het kan voorkomen dat je belanghebbende bent in het onderwerp waar je over schrijft. Dat hoeft geen probleem te zijn zolang je transparant bent over je relevante werkzaamheden.
 • je e-mailadres voor correspondentie
 • stuur een profielfoto mee. Het resultaat ziet er dan als volgt uit:

Het artikel

 • Ga voor een opiniestuk uit van 600-800 woorden, en voor een achtergrondartikel of interview 1200-1400 woorden. Dit zijn natuurlijk geen rigide regels. Overleg gerust met ons om het optimum te bepalen.
 • Vers Beton gaat over Rotterdam. Maak in je artikel duidelijk wat de relatie met de stad is en waarom dit van belang is voor Rotterdammers. Deze relatie moet expliciet zijn.
 • Hanteer een heldere structuur
  • Begin met de aanleiding: wat is de situatie en waarom is het belangrijk voor de lezer om dit juist nu te weten? Waarom zou hij dit stuk willen lezen?
  • Werk dit uit. Belangrijk aandachtspunt: check je feiten. Kun je bewijzen wat je zegt?
  • Sluit het geheel af met een conclusie, stelling of vraag. Welk punt wil je maken? Maak dit expliciet.
 • Gebruik geen voetnoten. Als je wilt refereren aan online bronnen (graag!), plaats deze dan in een hyperlink.
 • Licht personen kort toe. Niet iedereen weet wie “professor Engbersen” is, dus het is handiger als daar staat “hoogleraar sociale wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Engbersen”.
 • Gebruik geen vaktaal. Kan het echt niet anders, licht deze termen dan toe. Het artikel moet te begrijpen zijn voor de geïnteresseerde leek.
 • Schrijf actief. Wees concreet. Vertel beknopt. Less is écht more.
 • Doe mee in de eventuele discussie die in de reacties ontstaat. Vers Beton maakt zich hard voor debat in de stad, en de mooiste dingen gebeuren als lezers en schrijvers met elkaar in gesprek komen.

Eindredactie

 • Wij passen je artikel waar nodig tekstueel aan. Ons doel is om het daardoor beter te maken. Je kunt hierbij denken aan stilistische wijzigingen, verwijderingen van elementen die ons niet essentieel lijken, en veranderingen in de structuur. Bij grote inhoudelijke aanpassingen nemen we altijd contact met je op.
 • De kop, intro, tussenkoppen en streamers vallen volledig onder de eindredactie van Vers Beton. Als we hier vragen over hebben, overleggen we met je.
 • Bij de meeste van onze artikelen laten we uniek beeld maken. Dit beeld blijft daarom eigendom van de beeldmaker en van Vers Beton. Bovendien bepaalt Vers Beton welk beeld er bij je artikel komt. Suggesties zijn natuurlijk welkom.

Honorarium

Je kunt bij Vers Beton een factuur indienen voor je journalistieke producties, op basis van een van tevoren afgesproken tarief. Hiervoor heb je een KVK inschrijving nodig.