Ga naar de inhoud

Redactionele samenwerking

Je bent hier terechtgekomen via een artikel waarvoor Vers Beton is betaald, financieel of anderszins. Op deze pagina leggen we je graag uit wat dit betekent.

Vers Beton werkt veel samen met andere partijen en organisaties om projecten, artikelen en producties mogelijk te maken. In de meeste gevallen worden we hiervoor betaald, of levert het ons op een andere manier iets op. Bekijk hier een aantal voorbeelden van redactionele samenwerkingen die we in het verleden hebben gedaan.

Redactionele onafhankelijkheid

In alle betaalde samenwerkingen die we aangaan, bewaken we streng onze redactionele onafhankelijkheid. Dit is immers een groot goed. Onze onafhankelijkheid draagt in hoge mate bij aan de betrouwbaarheid en impact van de artikelen die op Vers Beton verschijnen. We gaan alleen onderwerpen en projecten aan die passen bij ons profiel en waarbij wij de redactionele eindverantwoordelijkheid behouden. Alles wat op de website verschijnt is een dergelijke redactionele productie.

We werken met partners samen op basis van een gemeenschappelijke inhoudelijke interesse. In de praktijk zijn dit vaak partijen uit de culturele sector of semi-publieke sector. We zijn expliciet niet in te huren als pr-machine, maar wél als externe redactie die een thema, onderwerp of agenda verder verdiept. De artikelen die hieruit voortkomen zijn dan ook géén advertorials. Paradoxaal genoeg kun je stellen dat we alleen betaald willen worden voor artikelen die we ook zónder geld hadden willen publiceren.

Transparantie

Bij élk artikel waar een (financiële) dienst tegenover staat, wordt dit duidelijk vermeld in een kader onderaan het stuk. Hierin wordt de betalende partij genoemd. Ook wordt er verwezen naar deze pagina, zodat voor iedereen duidelijk is dat Vers Beton een vergoeding voor het artikel heeft gekregen.

Meer informatie

Heb je vragen hierover? Mail de redactie op [email protected]

Meer weten over wat voor soort samenwerkingen we aangaan en welke producties daaruit voortkomen? Bekijk het portfolio over het Productiehuis Vers Beton.