Ga naar de inhoud

Tijs van Ruth

Links

Tijs van Ruth is oprichter van WaterLeider en sinds 2018 met verschillende invalshoeken actief om bewoners bewuster te maken van (ecologisch gezien) beter watergebruik in de stad. In opdracht of op eigen initiatief creëert hij oplossingen die dwingen tot nadenken en handelen. Dat leidde tot TonTuin, Het Regent Tonnen, Workshops en installaties voor o.a. gemeente Rotterdam, Amsterdam,  Dakendagen, Waterschappen en Opzoomer Mee. Met een website voor kennisdeling, een groeiende groep groene doeners en een community actief op social media zet de beweging anderen aan tot het nemen van (water)actie.

Berichten van Tijs van Ruth