Ga naar de inhoud

Yannick Drijfhout

Links

Yannick Drijfhout onderzoekt casussen op het snijvlak van bestuurskunde en sociologie. Daarbij probeert hij machtsstructuren op verschillende niveaus bloot te leggen. Momenteel voert hij onderzoek uit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gericht op een stad die in al haar diversiteit en ontwikkeling een interessante plaats vormt voor hedendaagse vraagstukken.

Het onderzoek in dit artikel vormde een afstudeerscriptie voor masterprogramma Sociologie bij de Veldacademie. Het onderzoek werd begeleid door Wenda Doff, wie ook bijdroeg aan dit artikel.

Berichten van Yannick Drijfhout