Ga naar de inhoud

Steun onafhankelijke journalistiek

Vers Beton maakt onderzoeksjournalistiek met een heldere missie: wij staan voor een eerlijke en eigenzinnige stad. Dankzij betrokken lezers kunnen wij als kritische liefhebbers van Rotterdam ons werk blijven doen. Met dit kennismakingsabonnement lees je Vers Beton zes maanden voor 6 euro.

Ja, ik geef mijn steun!

Deze actie loopt t/m 22 december 2023. Bij registratie van een kennismakingsabonnement betaal je éénmalig 6 euro, na zes maanden start de automatische incasso van €7,50 per maand. Via je persoonlijke dashboard kun je het abonnement snel en eenvoudig stopzetten.

Als abonnee kun je alle artikelen onbeperkt lezen. Met een kennismakingsabonnement lees je Vers Beton zes maanden voor maar 6 euro. Wil je zelfstandige, Rotterdamse journalistiek meteen je volledige steun geven? Neem een jaarabonnement en bespaar €15,-

Ja, ik steun zelfstandige, lokale journalistiek

Deze actie loopt t/m 22 december 2023. Bij registratie van een kennismakingsabonnement betaal je éénmalig 6 euro, na zes maanden start de automatische incasso van €7,50 per maand. Via je persoonlijke dashboard kun je het abonnement snel en eenvoudig stopzetten.