Ga naar de inhoud

fossiele energie

Lijst met berichten

 • Waarom de omslag naar een schone economie deze keer wél lukt, volgens Jan Rotmans

  • The Next Economy

  De doelen van de Roadmap Next Economy zijn juist heel concreet, reageert Jan Rotmans op…

 • 'Give me back the Berlin Wall'

  • The Next Economy

  In het debat ‘Farewell to Fossil’ op het Stadmakerscongres werd bediscussieerd hoe stadmakers moeten sturen in…

 • Je moet niet gaan voor de status quo of het veilig…

  • Economie en ondernemerschap

  Maandag Quotedag: start je week met een Rotterdamse quote. Alex Ouwehand van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland gaat in De Verdieping – Trouw (€) in op de groene ambities van Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf heeft al zijn duurzame initiatieven in kaart gebracht en streeft ernaar ’s werelds groenste haven te worden. Directeur Allard Castelein voert een tweestrijd om met het oog op de toekomst te investeren in nieuwe energie, maar wil fossiele energie ook zeker niet afschrijven aangezien daar nog veel geld mee verdient wordt. De instelling van het Havenbedrijf is er nog niet helemaal naar volgens Ouwehand. Castelein gaf bijvoorbeeld eerder in een interview aan dat Nederland soms te veel voorop wil lopen met milieuregels. Volgens Ouwehand moet het Havenbedrijf sterker stelling durven nemen in haar uitvoering en niet verslappen in de discussie.