Ga naar de inhoud

startersbeurs

Lijst met berichten

  • De Beste Stuurlui: Dilemma op de startersmarkt

    • Economie en ondernemerschap

    Myrta Otten werkt als starter op de arbeidsmarkt. Eindelijk, want de crisis maakt het allemaal niet gemakkelijk. Zij werd hierbij geholpen door een zogenaamde Startersbeurs van de gemeente. Of zijn deze beurzen juist funest voor de werkgelegenheid?