Ga naar de inhoud

CBK Rotterdam – Twee leden voor de Raad van Toezicht

Samen met makers, culturele partners, maatschappelijke stakeholders en bewoners werkt CBK Rotterdam aan een levendig kunstklimaat in Rotterdam. Cruciaal daarbij is dat wij midden in de stad staan en betrokken zijn bij wat er in de stad leeft.

Meer informatie over deze vacature

Vacature geldig t/m

13 maart 2023

Locatie

Rotterdam

Uren per week

Niet van toepassing

Contracttype

Bestuursfunctie

Door middel van onze programma’s Art Office, BKOR, Sculpture International en TENT stellen wij kunstenaars en daarmee de stad in staat nieuw werk en een nieuwe taal te ontwikkelen, gezamenlijke initiatieven te ontplooien en zo mee vorm te geven aan de gedroomde stad. We opereren als partner van bewoners en andere betrokkenen, om vanuit hun motivatie, beleving en betrokkenheid samen met kunstenaars te werken aan een stad waarin wij willen leven, een stad waarin verbeelding en veelzijdigheid een onontkoombare plek hebben. Dat doen wij door onze kernkwaliteiten, interactie en betrokkenheid, centraal te stellen in ons handelen. 

Onze Raad van Toezicht komt zo’n vijf keer per jaar samen en bestaat uit vijf mensen met diverse professionele achtergronden. De leden van de Raad van Toezicht hebben een binding met Rotterdam en de kunst & cultuur in onze stad. De raadsleden zijn op de hoogte van de actualiteit in de sector én in Rotterdam, ook zijn ze bereid hun kennis en netwerk in te zetten voor het werk van CBK Rotterdam. Ze zien constructief en kritisch toe op het beleid dat CBK Rotterdam initieert en uitvoert, en zijn daarnaast klankbord voor de directeur/bestuurder.  

Als specifiek Rotterdamse instelling wil CBK Rotterdam onderdeel zijn van de dynamische ontwikkeling van de stad en daar een afspiegeling van zijn. Daarom werken wij ook aan een diverse samenstelling van de Raad van Toezicht en onderschrijven ten volle de Governance Code Cultuur en de Code Cultuur & Inclusie. Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht gaat onze voorkeur uit naar mensen met expertise inzake financiën en/of (beeldende) kunst. 

Interesse

Een motivatie vergezeld van een curriculum vitae kan tot en met 13 maart 2023 gestuurd worden naar [email protected], ter attentie van Ellen Bouwmeester. Algemene informatie over CBK Rotterdam kunt u vinden op www.cbkrotterdam.nl. Informatie over de Raad van Toezicht kan worden ingewonnen bij Renske van Rees, hoofd secretariaat van de Raad van Toezicht via [email protected]

Gerelateerde inhoud

Jouw vacature op Vers Beton?

Dat kan! Ga naar de pagina over de vacaturebank voor meer informatie