Ga naar de inhoud

Directeur-bestuurder – Nieuwe Stadsmuseum Rotterdam via Colourful People

Rotterdammers zijn trots op hun stad, en Rotterdam verdient een plek voor de verhalen van de stad. Een plek waar Rotterdammers zichzelf herkennen, waar ze kunnen beleven, vertellen, luisteren en elkaar ontmoeten. Een plek vol ambitie om de stad met trots en creativiteit te laten zien aan Rotterdammers én de rest van de wereld.

Meer informatie over deze vacature

Vacature geldig t/m

6 april 2024

Locatie

Rotterdam

Opleidingsniveau

WO

Contracttype

Bestuursfunctie

Het nieuwe Stadsmuseum wil het collectieve geheugen voeden en de veelkleurige identiteit van de stad herkenbaar, bespreekbaar en beleefbaar maken voor inwoners en bezoekers. Het wil toegankelijk zijn en inspireren. Tot de verbeelding spreken en verbanden leggen tussen het heden, verleden en de toekomst van de stad.

Nu is de tijd gekomen om de persoon te werven die deze ambities waar wil maken. Het nieuwe Stadsmuseum Rotterdam zoekt daarom een:

Directeur-Bestuurder | nieuwe Stadsmuseum Rotterdam
Met visie en lef, met geduld en daadkracht

Over het nieuwe Stadsmuseum Rotterdam
In 2021 gaf de gemeente opdracht aan een kwartiermaker en programmamaker om advies uit te brengen over een nieuwe invulling van de stadsmuseale functie. Dit resulteerde in het advies Ook van Jou!, dat de contouren schetst van een nieuw, ambitieus stadsmuseum voor Rotterdam, opererend vanuit een professionele basis en op een aantrekkelijke plek, met topstukken uit de Collectie Rotterdam.

Met allerhande partners in de stad en in co-creatie met inwoners, communities en makers toont het museum de verschillende perspectieven op de stad. Zo versterkt het museum de betrokkenheid van bewoners en vergroot het de beleving van de stad voor bezoekers. De plannen en de toekomstvisie zijn te lezen in de twee rapporten op de website Ookvanjou.nl: Ookvanjou! (2021) en Naar een nieuw stadsmuseum (2022).

Stichting Museum Rotterdam ontwikkelt deze nieuwe stadsmuseale functie, daartoe is in 2023 de Raad van Toezicht vernieuwd en uitgebreid. De werving van een directeur-bestuurder (lees ook: transitiemanager) is de volgende stap. Dat is een spannende en uitdagende opdracht.

Zeker is dat de komende jaren gebouwd moet worden, aan de hand van de prachtige collectie, een gemotiveerde organisatie en enthousiasme in de stad voor een ambitieus stadsmuseum. Tegelijk is er nog geen permanente huisvesting en nog geen toezegging voor financiering op het niveau dat benodigd is voor de ambities.

De komende vier jaar zijn cruciaal voor het ontvouwen van de plannen en het creëren van draagvlak voor de uiteindelijke ambities. Pioniersgeest, daadkracht en overtuigende visie en verbindend vermogen zijn dus cruciaal in de komende periode.

Over de functie
Profiel aspect I: Inhoudelijk én Zakelijk
Door de keuze voor een gecombineerd profiel van inhoud en zakelijk zoeken we iemand die ervaring heeft met beide. De inhoud om nieuwe stadsmuseum van Rotterdam weer zichtbaar, bruisend en vernieuwend te maken, het zakelijk ondernemerschap om kansen te benutten en vruchtbare samenwerkingen aan te gaan.

Profiel aspect II: Ambitieus en verbindend
De directeur-bestuurder moet zich committeren aan de ambitie die is geschetst in de rapporten ‘Ook van Jou’ en ‘Naar een nieuw stadsmuseum voor Rotterdam’. En een waaier aan stakeholders, partners, creatieven in de stad weten te verbinden aan deze ambitie, die kan gekenschetst worden als de combinatie van een aantrekkelijk publieksmuseum met tentoonstellingen en presentaties én een breed verankerd, maatschappelijk betrokken museum.

Profiel aspect III: Leiderschap en Transformatie
De directeur-bestuurder heeft ook de opdracht de organisatie uit te bouwen en een transitie te realiseren. Er is daarom een voorkeur voor kandidaten die ervaring hebben met het leiding en richting geven aan transformatieprocessen.

Over de persoon

 • Verbindende persoonlijkheid met visie.
 • Gedreven netwerker met focus op samenwerking.
 • Politiek en bestuurlijk sensitieve persoonlijkheid.
 • Vooruitstrevende verandermanager met agenderend vermogen.
 • Empathische bestuurder met overtuigingskracht.
 • (zakelijk) Ondernemer.


In het kort: een visionaire verbinder, een samenwerker en een diplomatieke en inhoudelijke netwerker. Iemand die maatschappelijk én bestuurlijk sensitief is. En tegelijkertijd een go-getter met lef en een bouwer. De ideale kandidaat heeft een diepe betrokkenheid, of is bereid deze te ontwikkelen, voor het unieke en gelaagde verhaal van Rotterdam. Iemand die begrijpt dat je daarvoor heel de stad actief bij je museum moet betrekken.

Over de opgave
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwe inhoudelijke koers voor het museum. Dat vraagt om organiserend vermogen en concretisering van de contouren die geschetst zijn in de rapporten Ook van jou en Naar een nieuwe Stadsmuseum.

Dit vergt het meekrijgen en meenemen van de organisatie, het stadsbestuur en de bewoners van Rotterdam en het bewaken van een uitgekiende balans tussen inhoud en zakelijkheid, tussen ambitie en verbinding en tussen transformatieve kracht en de kracht van geleidelijkheid.

Over de taken en verantwoordelijkheden
Als directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van het museum, waarbij je een cruciale rol speelt in het verder aanscherpen, verfijnen en implementeren van de plannen die zijn opgesteld. Je bent de drijvende kracht achter de vernieuwing en innovatie binnen het museum. Waarbij je de ambitie hebt om de collectie en tentoonstellingen breed verankerd en maatschappelijk bewogen aan een groot en breed publiek te tonen.

In samenwerking met het managementteam bouw je aan de organisatorische ontwikkeling en creëer je een omgeving waarin medewerkers de ruimte krijgen om te groeien, hun verantwoordelijkheid te nemen en een gevoel van eigenaarschap te ontwikkelen.

Je hebt oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en trends op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en diversiteit en inclusie. Ook heb je oog voor de rol die het museum als culturele organisatie speelt in de samenleving. Je moedigt de organisatie actief aan om een voortrekkersrol te vervullen op deze terreinen. En neemt daarin ook zelf het voortouw.

Procedure

 • Het nieuwe Stadsmuseum Rotterdam laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People.
 • Voor meer informatie over deze positie graag bellen of mailen met Winfred Voordendag, senior partner bij Colourful People. Hij is bereikbaar via 06-28284706 en/of [email protected]
 • Sollicitaties ontvangen we graag via het sollicitatieformulier op de website van Colourful People.
 • Deadline reactietermijn zondag 7 april.
 • Er zijn gespreksrondes op maandag 15 en maandag 22 april 2024.


Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Museum Rotterdam

Klik hier voor de website

Gerelateerde inhoud

Bekijk ook

 • Gefascineerd door popcultuur en de belevingswereld van de millennial creëren we universums waar verschillende genres en disciplines elkaar kruisen en een nieuwe zintuiglijke ervaring vormen: musicals over het einde van de wereld, meditatieve opera’s, eco-feministische punkbands, onnavolgbare radiokunst en monumenten voor een verdrinkende stad. We zijn verslaafd aan ons publiek en zingen, aan de vooravond van de apocalyps, de longen uit ons lijf in een poging een alternatieve timeline te unlocken.

 • Het Maritiem Museum Rotterdam maakt een breed publiek bewust van de invloed van de maritieme wereld in het heden, verleden én toekomst en op het leven van iedereen.

 • Bekijk alle vacatures

Jouw vacature op Vers Beton?

Dat kan! Ga naar de pagina over de vacaturebank voor meer informatie