Ga naar de inhoud

Lid Raad van Toezicht – Maritiem Museum Rotterdam

Midden in het bruisende Maritiem District van Rotterdam ligt het Maritiem Museum Rotterdam. Het Maritiem Museum Rotterdam maakt een breed publiek bewust van de invloed van de maritieme wereld in het heden, verleden én toekomst en op het leven van iedereen.

Meer informatie over deze vacature

Vacature geldig t/m

29 april 2024

Locatie

Maritiem Museum Rotterdam

Contracttype

Bestuursfunctie

Het Maritiem Museum beheert een omvangrijke, unieke collectie van internationaal topniveau en profileert zich in binnen- en buitenland, mede door een gevarieerde en afwisselende programmering van tentoonstellingen, lezingen, workshops en digitale producten, als een ontmoetingsplaats voor jong en oud. In het museum komt het verhaal van de maritieme wereld tot leven. Evenementen en activiteiten in de museumhaven maken de beleving voor de bezoekers compleet. In 2023 ontving het museum meer dan 200.000 bezoekers. Een team van circa 60 medewerkers en 170 vrijwilligers zorgt er in de eerste plaats voor dat de bezoekers een onvergetelijke dag beleven. Ook staat het team voor samenwerken en dit gebeurt in een professionele setting, met volop ruimte om jezelf te kunnen zijn. 

De dagelijkse leiding van het museum is in handen van een tweekoppige directie; een Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken. Deze Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes personen en is samengesteld op basis van complementaire profielen. De leden beschikken gezamenlijk over het totaal van de benodigde toezichthoudende kennis en ervaring: cultuur en wetenschap, maritieme industrie/sector, bestuurlijk, financiën, organisatie, politiek, juridisch, marketing, diversiteit en regio Rotterdam. De Raad van Toezicht en de directie verhouden zich tot elkaar volgens het Raad-van-Toezicht-model, zoals is beschreven in de Governance Code Cultuur 2019.

De Raad van Toezicht komt minimaal vijf keer per jaar bijeen voor de reguliere vergaderingen. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met nogmaals vier jaar. De sfeer binnen de Raad van Toezicht is informeel en constructief, met ruimte voor onafhankelijke en kritische gedachtenuitwisseling.

Vanwege het terugtreden van een van de leden van de Raad van Toezicht is het Maritiem Museum Rotterdam op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht
Profiel: Financiën

(onbezoldigd)

De Raad van Toezicht van het Maritiem Museum Rotterdam verwelkomt graag een nieuw lid (m/v/x) met een open houding en nieuwsgierige blik, die beschikt over financieel-technische kennis en ervaring, over affiniteit met scheepvaart en de Rotterdamse haven en die geworteld is in het maatschappelijke en het maritieme (ondernemers)veld in de Rotterdamse regio.

Daarnaast dient de kandidaat te voldoen aan de algemene eisen die gesteld worden aan de leden van de Raad van Toezicht: affiniteit met de missie, ambitie en strategie van het Maritiem Museum Rotterdam; in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming (zonder conflicterend of zakelijk belang); brede maatschappelijke belangstelling; inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen en affiniteit met de museumwereld in het algemeen. Leden van de Raad van Toezicht beschikken daarnaast over een breed netwerk en zijn bereid dat in te zetten. Ook zijn zij bereid en in staat tijd beschikbaar te stellen om vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden.

De Raad van Toezicht van het Maritiem Museum Rotterdam hecht aan diversiteit, vanuit de kennis en ervaring dat een verscheidenheid aan achtergronden en opvattingen de verdere ontwikkeling van het museum ten goede komt. Van alle leden vraagt dit betrokkenheid bij en respect voor verschillen tussen culturen, generaties, achtergrond, gender en sekse. Vanuit de ambitie om als Raad op het gebied van diversiteit verder te groeien, nodigt de Raad nadrukkelijk kandidaten met jong élan en een cultureel diverse achtergrond uit te solliciteren. Kandidaten zijn bij voorkeur woonachtig in Rotterdam of de directe regio. De benoeming van leden van de Raad van Toezicht geschiedt door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam op voordracht van de Raad van Toezicht.

Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Louis Kanters (tel. 06 2013 5038, [email protected]), of met Madelon Bangma, lid Raad van Toezicht (tel. 06 4084 1540, [email protected]). Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 30 april 2024 via de secretaris van de Raad van Toezicht, Pieter Jan Klapwijk ([email protected]).

Maritiem Museum Rotterdam

Gerelateerde inhoud

Bekijk ook

  • Gefascineerd door popcultuur en de belevingswereld van de millennial creëren we universums waar verschillende genres en disciplines elkaar kruisen en een nieuwe zintuiglijke ervaring vormen: musicals over het einde van de wereld, meditatieve opera’s, eco-feministische punkbands, onnavolgbare radiokunst en monumenten voor een verdrinkende stad. We zijn verslaafd aan ons publiek en zingen, aan de vooravond van de apocalyps, de longen uit ons lijf in een poging een alternatieve timeline te unlocken.

  • Bekijk alle vacatures

Jouw vacature op Vers Beton?

Dat kan! Ga naar de pagina over de vacaturebank voor meer informatie