Ga naar de inhoud

Nieuwe Stadsmuseum Rotterdam – Vijf leden Raad van Toezicht

Als lid van de Raad van Toezicht van het nieuwe stadsmuseum van Rotterdam een onmisbare bijdrage leveren aan het vertellen van de verhalen van de stad? Wij zijn op zoek naar jou!

Meer informatie over deze vacature

Vacature geldig t/m

20 mei 2023

Locatie

Rotterdam

Opleidingsniveau

WO

Contracttype

Bestuursfunctie

Inleiding

Rotterdammers zijn trots op hun stad, en Rotterdam verdient een plek voor het vertellen van de verhalen van de stad. Zo’n plek wil het nieuwe stadsmuseum van Rotterdam zijn. Een plek waar Rotterdammers zichzelf herkennen en elkaar ontmoeten. Een plek vol ambitie om de stad met trots en creativiteit te laten zien aan Rotterdammers én de rest van de wereld.

Voor deze bijzondere plek in wording zoeken we nu toezichthouders die net zo divers, betrokken, trots en kritisch zijn als de stad en haar bewoners zelf zijn. We vinden het belangrijk dat de RvT een afspiegeling is van het jonge, dynamische en diverse karakter van Rotterdam. Zeker 2 van de 5 nieuwe leden mogen jong zijn en/of minder ervaren als toezichthouder.

Het Nieuwe Stadsmuseum

Het nieuwe stadsmuseum wil het collectieve geheugen voeden en de veelkleurige identiteit van de stad herkenbaar, bespreekbaar en beleefbaar maken voor inwoners en bezoekers. Het wil toegankelijk zijn, inspireren en tot de verbeelding spreken en verbanden leggen tussen het heden, verleden en de toekomst van de stad. Kwartiermakers hebben een ambitieus toekomstbeeld geschetst, te downloaden via www.ookvanjou.nl

Het museum zal gaan opereren vanuit een professionele basis en op een aantrekkelijke plek, met topstukken uit de Collectie Rotterdam. Met partners in de stad en samen met inwoners, communities en makers toont het museum straks de verschillende perspectieven op de stad. Zo versterkt het museum de betrokkenheid van bewoners en vergroot het de beleving van de stad voor bezoekers. Jij als toezichthouder zal gaan toezien op de uitvoering van de plannen. De ambitie is er volop, maar het proces zal ook weerbarstig zijn. Als toezichthouder moet je er eer in scheppen om ook op de moeilijkere momenten echt te willen bijdragen.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht komt minimaal 4 keer per jaar bijeen. De leden zijn zo veel mogelijk aanwezig bij openingen van tentoonstellingen en speciale middagen/avonden. Sfeer en wijze van omgang zijn open en professioneel. De Raad fungeert als team waarbij ieders kracht benut en gerespecteerd wordt. Transparantie, zelfreflectie en inclusie zijn belangrijke pijlers. Leden zijn bereid om als ambassadeur op te treden voor de ontwikkeling van het nieuwe stadsmuseum.

De Raad van Toezicht heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het ondersteunen, aanjagen en toezicht houden op twee grote opgaven voor het museum in de komende jaren: het interne verandertraject in het ontwikkelen van een vernieuwde organisatie en het in samenwerking met de gemeente ontwikkelen van tijdelijke en nieuwe definitieve huisvesting.

De RvT heeft daarnaast een aantal specifieke verantwoordelijkheden rond het kopen, vervreemden of bezwaren van register­ goederen, het selecteren van de accountant en het vaststellen van de begroting en jaarrekening.

Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar. Van nieuwe leden verwachten wij dat zij naast een specifiek profiel, voldoen aan het algemene profiel van lid van de Raad van Toezicht, zoals hieronder geschetst.

Profielen

1 Culturele praktijk

Kennis van erfgoed en museumstudies en van innovatieve manieren waarop de bezoekers van het museum dit zullen ervaren. Daarnaast is kennis van de culturele praktijk, trends en ontwikkelingen gewenst.

2 Financiën & bedrijfsvoering

Kennis en ervaring op het terrein van financiën, bedrijfsvoering en risicobeheersing. Goed inzicht in financiële rapportages, investeringsvoorstellen en andere financiële vraagstukken. Ook cultureel ondernemerschap valt onder dit aandachtsgebied.


3 Bouwkunde, techniek en architectuur

Kennis van en ervaring met (ver)bouwen, installatie, duurzaamheid en inrichting, inclusief de vertaling daarvan naar de onderhouds- en exploitatielasten en bijbehorende risico’s, bij voorkeur in een museale context.

4 Community building

Kennis over en praktische ervaring met het bouwen van communities in de samenleving. In staat om te schakelen tussen publieke, private en culturele sector. Goed op de hoogte van trends en ontwikkelingen op dit gebied. Liefst wonend in Rotterdam.

5 Marketing, communicatie en digitalisering

Strategische ervaring met doelgroepenbeleid, marketing en communicatie. Kennis van de inzet van nieuwe media om nieuwe doelgroepen te bereiken.

Algemene kwaliteiten van de leden Raad van Toezicht

  • Constructief en onafhankelijk, geen strijdig belang of ongewenste verstrengeling van belangen.
  • Voldoende bestuurlijke ervaring, maar ook oog en oor voor delen van de Rotterdamse bevolking die voorheen minder in de cultuursector vertegenwoordigd waren.
  • Brede maatschappelijke belangstelling, een sterke band met Rotterdam en affiniteit met de missie, ambitie en werkvelden van de het nieuwe museum.
  • Goede mix van afstand en betrokkenheid, collegiaal, alert en als het moet kritisch.
  • Gestreefd wordt naar een samenstelling waarin een of meerdere leden ervaring met verandertrajecten hebben.
  • Goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen, netwerk in brede lagen van de Rotterdamse samenleving, het bedrijfsleven, fondsen en de creatieve sector.
  • In staat, ook in beschikbare tijd, hun taak te vervullen, de RvT-vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden. Inschatting is ca 5-8 uur per maand
  • Minimaal beschikbaar voor één termijn van 4 jaar.
  • In meerderheid wonend of werkzaam in Rotterdam.

De leden van de RvT vullen elkaar aan in kennis, kunde, ervaring en vormen een collegiaal team dat de stad Rotterdam weerspiegelt in zijn diversiteit en dynamiek. Leden hebben specialismen en kunnen ook als generalist denken, oordelen en handelen. Zij onderschrijven de Governance Code Cultuur, de Code Fair Practice en de Code Diversiteit & Inclusie. Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten, zoals reiskosten, kunnen worden gedeclareerd.

Procedure

De organisatie laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Winfred Voordendag, senior partner bij Colourful People op 06-28284706.

Je interesse kan je kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk vrijdag 19 mei via de website van Colourful People in te sturen. Gelieve bij je sollicitatie aan te geven op welk profiel c.q. welke profielen je reageert.

De gesprekken worden gehouden op woensdag 7 en vrijdag 9 juni, zowel overdag als in de avond. Een referentieonderzoek is onderdeel van de procedure evenals een Verklaring Omtrent Gedrag. Indiensttreding zo spoedig mogelijk; richtdatum 1 juli 2023.

Het Nieuwe Stadsmuseum Rotterdam

Gerelateerde inhoud

Jouw vacature op Vers Beton?

Dat kan! Ga naar de pagina over de vacaturebank voor meer informatie