Ga naar de inhoud

Stichting International Film Festival Rotterdam – Zakelijk Directeur-Bestuurder

Stichting International Film Festival Rotterdam is gevestigd in het hart van de stad. Met gemiddeld 275.000 bezoekers en meer dan 2.000 filmprofessionals uit ruim 100 landen is International Film Festival Rotterdam (IFFR) een van de grootste publieks- en industriegedreven filmfestivals ter wereld.

Meer informatie over deze vacature

Vacature geldig t/m

1 mei 2023

Locatie

Rotterdam

Contracttype

Loondienst

Naast onze jaarlijkse viering van inspirerende en diverse films, bieden we relevante masterclasses, talks, training labs, educatieprogramma’s, projectsubsidies (via het Hubert Bals Fonds) en een internationale co-productiemarkt voor filmprofessionals. Daarom presenteert het IFFR zich sinds het 50-jarige jubileum in 2021 als een organisatie die zich inzet voor het versterken van de internationale filmindustrie met activiteiten die tijdens het festival – maar ook de rest van het jaar – plaatsvinden.

IFFR streeft nadrukkelijk naar een diverse samenstelling van het team. Een afspiegeling van de stad Rotterdam, waar plek is voor iedereen, ongeacht etnische, economische, culturele en religieuze achtergrond, gender, seksuele voorkeur, leeftijd en beperking. We nodigen alle geïnteresseerden graag uit om te reageren op deze vacature.

Stichting International Film Festival Rotterdam heeft een collegiaal bestuur dat gevormd wordt door de Festivaldirecteur (FD) en de Zakelijk Directeur (ZD).  Zij besturen gezamenlijk vanuit gelijkwaardigheid en zijn verantwoordelijk voor het strategisch meerjarenbeleid en voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering daarvan. Hierin nemen zij de cultuur en waarden van de organisatie mee en dragen zij zorg voor duurzame toepassing van fair practice, interconnectiviteit, inclusiviteit en diversiteit en versterking van de internationale positie die IFFR inneemt in de filmindustrie. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

IFFR’s strategie 2022-2025 streeft ernaar om IFFR’s impact op het wereldtoneel van de filmkunst te vergroten: om een gewaagde toekomst zeker te stellen voor het festival dat een divers publiek aan zich weet te binden, om jong en oud talent te stimuleren en met elkaar in contact te brengen en om de bekendheid van IFFR te vergroten.

IFFR is in verband met het aankomende vertrek van de huidige bestuurder op zoek naar een nieuwe Zakelijk Directeur-Bestuurder (1 fte) per 1 augustus 2023

Beleid en strategie

De Zakelijk Directeur-Bestuurder (ZD) richt zich op het ontwikkelen, vormgeven en bewaken van strategie en (bedrijfs)beleid, oftewel de (cultuur)politieke en financiële strategie van IFFR en de output voor meerjarenbeleid in nauwe samenwerking met de Festivaldirecteur (FD). Daarnaast richt de ZD zich op:

 • het vormgeven aan positionering en uitstraling van IFFR in het (film-culturele) veld in overleg met de FD; 
 • externe vertegenwoordiging van IFFR op zakelijk niveau;
 • vertegenwoordigen van de organisatie;
 • positionering en profilering van IFFR lokaal, nationaal en internationaal in relatie tot de zakelijke kant;
 • onderhouden van het netwerk van financiers, overheid, gemeente, partners, stakeholders, en overige culturele en relevante organisaties. 

De inzet is gericht op duurzame samenwerkingen, oog voor innovatie, impact, kennisdeling, ontwikkeling, educatie en publieksbereik. Gezamenlijk draagt het bestuur/de directie zorg voor het blijvend ontwikkelen van de organisatie en het creëren van een veilige (werk)vloer voor team en publiek.

De ZD is verantwoordelijk voor de aansturing van de hoofden van:

Business Affairs – Financiële organisatie m.b.t. o.a. jaarlijkse (financiële) interne processen, budgetbewaking, risicoanalyses, (meer)jarenplannen en bijbehorende budgetten, contracten en externe, rapportages en verantwoordingen, overzien van HRM- en personeelsbeleid en aanspreekpunt voor de personeelsvertegenwoordiging. 
Funding & Business Growth, overzien van financierings- en  wervingsbeleid mbt inkomsten van subsidies, private fondsen, donaties, mecenaat, en nalatenschappen.
Operations, overzien van festival en jaarrond organisatie waarbij de publiekservaring zowel fysiek als online uitstekend is met focus op het verbeteren van de gebruikerstoegang, gebruiksvriendelijkheid, groeiende inkomsten en duurzaamheid.
In afstemming met de Festivaldirecteur in Communications & Audience Reach specifiek m.b.t. marketing, mediapartners, publieksbereik en -inkomsten.

De focus ligt op het zorgdragen voor een mix van financiering, zorgvuldig beheer en inrichting van de administratieve organisatie en werkprocessen, inzet en ontwikkeling van team en organisatie en het creëren van optimale deelname condities voor publiek, partners en professionals bij alle jaarrond activiteiten en het festival. 

De Festivaldirecteur is het artistieke gezicht en stem van het festival en verantwoordelijk voor de aansturing van de hoofden van Content en Communications & Audience Reach; dit betreft de ontwikkeling en uitvoering van het artistieke beleid en o.a. het diversifiëren van het publiek.

Expertise

 • De Zakelijk Directeur-Bestuurder (ZD) kent de weg in het (culturele) nationale en regionale Rotterdamse netwerk zowel zakelijk als politiek en is uitstekend in staat dit netwerk te onderhouden, uit te breiden en duurzaam te ontwikkelen in samenwerking met het IFFR team.
 • De ZD is gewend om leiding te geven in een creatieve organisatie die voorloper/aanjager is in een vakgebied, ziet mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen en stuurt op impact, kan daarbij risico’s afwegen, en zorgdragen voor diverse duurzame financieringsstromen in samenwerking met lokale en (inter)nationale financiers en partners. 
 • De ZD heeft aantoonbare ervaring in ondernemerschap, bedrijfsvoering, waarbij afweging van commerciële en sociaal maatschappelijke doelen afgewogen worden en weet een creatief team (39 fte in vaste organisatie naar 900 personen in festival team) te inspireren en in te zetten om gezamenlijk doelen te bereiken. 
 • De nieuwe ZD is in staat om samen met de FD het IFFR team en in nauwe samenwerking met partners, de impact van IFFR in de komende jaren te vergroten. 

Rol en competenties

 • De ZD heeft een analytische geest, een macroperspectief en een externe oriëntatie maar houdt het team dichtbij, heeft altijd antennes open, maakt en realiseert de plannen om de continuïteit van de organisatie over een langere periode te waarborgen. ZD geeft mede sturing aan de organisatie zodra deze groeit naar de projectorganisatie (het festival).  
 • De ZD geeft richting aan de organisatie en stelt doelstellingen vast en ziet kansen en mogelijkheden om deze te realiseren. Weet tactische plannen te coördineren om strategische doelen te bereiken. Communiceert ideeën met anderen en zoekt, ziet en creëert kansen om de organisatie zowel inhoudelijk als zakelijk te laten groeien en stuurt op resultaat.
 • De ZD is daadkrachtig, charismatisch, leidt, inspireert en motiveert medewerkers. De ZD creëert een gevoel van verbondenheid en bevordert de normen en waarden van de organisatie.
 • De ZD heeft affiniteit met cultuur en ruime ervaring als eindverantwoordelijk ondernemer / bestuurder in een (vergelijkbare) creatieve organisatie en kan omgaan met uitdagingen. 
 • De ZD woont of opereert vanuit de regio Rotterdam en heeft hier een actief relevant netwerk, de ZD heeft Nederlands als voertaal maar beheerst zakelijk engels (beiden in woord en schrift) mede vanwege het internationale karakter en meertalige team. 
 • De ZD en FD zijn aan elkaar gewaagde sparringpartners en kunnen een goede verbinding maken, waarbij beide directeuren elkaar kunnen bevragen en aanscherpen en daarmee samen het beleid, strategie en de gestelde doelen voor IFFR realiseren, waardoor IFFR de komende jaren relevant en onderscheidend weet te blijven voor zowel ons huidige als ons nieuwe publiek en de lokale en de internationale filmindustrie.

Aanbod

De functie van ZD is gebaseerd op een fulltime dienstverband en betreft een aanstelling voor 1 jaar met aansluitend de mogelijkheid tot vaste aanstelling. 
IFFR biedt een marktconform salaris en aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Procedure

De Raad van Toezicht nodigt sollicitanten uit om te reageren op de vacature. Sollicitaties  worden vertrouwelijk en discreet behandeld. De procedure wordt begeleid door extern adviseur Elisabeth Dielesen. 

Reacties kunnen worden ingediend via [email protected]
Vragen kunnen worden gesteld via 06-29000231. 

Reageren kan tot en met 30 april 2023.
Kandidaten wordt gevraagd rekening te houden met het voeren van selectiegesprekken op 4 mei en/of 9 mei.

Stichting International Film Festival Rotterdam

Gerelateerde inhoud

Bekijk ook

 • Museum Boijmans Van Beuningen beheert een collectie van uitzonderlijke kwaliteit, verdeeld over vele eeuwen en disciplines. Het museum is een gewaardeerde speler in een internationaal netwerk van toonaangevende musea, maar is ook nauw verbonden met Rotterdam, een stad met 660.000 inwoners en 175 talen.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Onderhoud jij de software die door vijftigduizend ondernemers wordt gebruikt? Wij streven ernaar om ons proces continu te verbeteren, en daar hebben we jouw ervaring, scherpe blik en expertise bij nodig.

 • Bekijk alle vacatures

Jouw vacature op Vers Beton?

Dat kan! Ga naar de pagina over de vacaturebank voor meer informatie